Přeskočit na: Obsah

Bonus 1 000 Kč pro nezletilé klienty DPS NN

Prodlužujeme platnost kampaně na sjednávání smluv DPS nezletilým klientům s jednorázovým bonusem 1 000 Kč na celý druhý kvartál roku 2022.

Akce probíhá v termínu od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022. Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky mladší osmnácti let, za kterou uzavře smlouvu DPS u NN Penzijní společnosti jeho zákonný zástupce nebo zmocněný zástupce během setkání s poradcem partnerské makléřské společnosti, a to v době konání akce. V případě zmocněného zástupce nebude vyžadován ověřený podpis plné moci.

Každý výše definovaný účastník, který v době konání akce sjedná smlouvu DPS s poradcem makléřské společnosti a splní tyto podmínky: 
1) minimální výše měsíčního příspěvku 300 Kč 
2) připsání prvního příspěvku do 31. 8. 2022 
získá jednorázový bonus ke své smlouvě ve výši 1 000 Kč (dále jen „odměna“), který bude na účet DPS připsán nejpozději do 31. 12. 2022. V případě, že účastník převede smlouvu do jiné penzijní společnosti dřív než po uplynutí 24 měsíců od data podpisu smlouvy, bude bonus stornován.

Do akce budou zařazeny smlouvy DPS uzavřené během setkání s poradcem partnerské makléřské společnosti v době konání akce, budou-li doručeny do sídla organizátora nejpozději do 31. 7. 2022 (včetně intervencí) a zároveň na nich bude do 31. 8. 2022 zaevidován první příspěvek účastníka. Vyhodnocení akce proběhne do 30. 9. 2022. Do akce nebudou započteny smlouvy, které jsou spojeny s převodem z transformovaného fondu (penzijní připojištění) do doplňkového penzijního spoření.

Závěrečná ustanovení

  • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu, pozastavení či zrušení akce, zejména v případě implementace právní úpravy, se kterou bude akce v rozporu.
  • Akce se mohou účastnit všichni zájemci mladší 18 let, kteří nemají dosud sjednáno doplňkové penzijní spoření.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o vyřazení účastníka z akce, v případě, že poruší stanovené podmínky tohoto bonusu. Odměna ve smyslu této akce není ze strany účastníků akce právně nárokovatelná.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu odměny v případě významné změny tržních podmínek.
  • Každý účastník akce může získat maximálně jednu odměnu.
  • Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

01.04.2022

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov