Přeskočit na: Obsah

Bonus 1 000 Kč pro nové klienty doplňkového penzijního spoření

Převeďte prostředky svému klientovi z jiné penzijní společnosti do NN Penzijní společnosti a získá od nás jednorázový bonus 1 000 Kč. Do kdy akce platí? Kdo se ji může zúčastnit? A co je k získání bonusu potřeba splnit?

Akce probíhá v období od 1. března 2024 do 30. června 2024 a platí pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice nebo v členském státě Evropského hospodářského prostoru. Smlouva musí být sjednána během setkání se samostatným zprostředkovatelem, nebo prostřednictvím sjednávací aplikace na webu NN.cz v době konání akce.

Kromě toho musí být splněny tyto podmínky:

  • Minimální výše měsíčního příspěvku 500 Kč
  • Připsání prvního příspěvku na smlouvu do 30. září 2024
  • Smlouva musí být doručena do sídla NN Penzijní společnosti, a. s. (Nádražní 344/25, 150 00, Praha 5) a to včetně intervencí do 31. července 2024
  • Převedené prostředky musí být na smlouvě zaúčtovány do 31. prosince 2024
  • Smlouva bude úspěšně přijata v informačním systému MFČR nejpozději do 1. března 2025
  • Smlouva musí být platná u téže společnosti více jak 24 měsíců.

V případě, že účastník převede smlouvu od NN Penzijní společnosti do jiné penzijní společnosti dříve, než po uplynutí 24 měsíců od data podpisu smlouvy, nebo pokud účastník zažádá o výplatu dávky ze všech prostředků, případně vypoví smlouvu formou odbytného, a to do uplynutí 24 měsíců od data podpisu smlouvy, bude bonus stornován.

Pokud budou splněny všechny podmínky, klient získá odměnu ve výši 1 000 Kč. Bonus bude připsán na účet doplňkového penzijního spoření do 30. dubna 2025.

18.03.2024

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov