Přeskočit na: Obsah

Dlouhodobá péče a její finanční aspekty - workshop NN 9. 11. 2020

Záznam online workshopu s MUDr. Petrem Jarošem z ÚVN Praha, Michalem Korejsem a Petrem Němečkem z NN, který se uskutečnil 9. 11. 2020.


Některé otázky a odpovědi z tohoto workshopu:

Jaký význam podle Vás má připojištění dlouhodobé péče pro klienty, kteří mají pojištěnou zatím pouze invaliditu? Myšleno pro klienty v produktivním věku.

Ztrátu soběstačnosti (bezmocnost) lze vnímat jako invaliditu nejtěžšího stupně, kdy nedokážu nejenom pracovat a získat pravidelný příjem, ale potřebuji navíc pomoc od někoho dalšího, abych zajistil každodenní život. Je to tedy vhodný doplněk, protože řeší i trochu jiné riziko a vícenáklady, které vzniknou nejen výpadkem příjmu, ale potřeby úhrady za péči.

Co to je za zkratku LTC a LTC 3,4?

LTC je zkratka Long Term Care, což je anglický výraz pro produkty, které řeší riziko ztráty soběstačnosti.

Když budu vstupovat do pojištění, bude se zkoumat zdravotní stav. Vím, že pokud přijmete a klient nic nezatají, plníte bez problému. Je to tak i u tohoto rizika?

Ano je to stejné jako u ostatních krytí, které sjednáte v našem produktu NN Blue/NN Orange Risk. Nepoužíváme tzv. preexisting výluky a nepovažujeme obecně takový přístup pojišťovny za vhodný.

Mohu být pojistníkem a pojistit si tak své rodiče na jednu smlouvu?

Můžete být pojistníkem a rodič pojištěným. Není ale možné mít oba rodiče na jedné smlouvě.

Jak se prokazuji stupně na to, abych dostal plněni od NN? Musí být přiznán od Úřadu práce? Mám zkušenosti, že jejich pohled je velmi přísný na posouzení.

Napojení na hodnocení a postupy sociálního systému je pro nás klíčový prvek, který zvyšuje objektivitu hodnocení (proti variantě, kdy by posouzení záviselo primárně na hodnocení likvidátora pojišťovny). Naše zkušenost ukazuje, že je důležité doložit adekvátními lékařskými zprávami. Ano proces může díky tomu trvat možná déle, ale vzhledem k tomu, že ztráta soběstačnosti je potom přiznána často zpětně, je potom zpětně přiznáno i plnění z tohoto připojištění.

Je tento produkt rozšířený v zahraničí?

Ano např. v Německu a Francii je to běžný produkt. Podobně v USA, kde absence sociálního systému výrazně zvyšuje poptávku po těchto produktech.

V rámci výluk - patří do poruch příjmu potravy i obezita?

Nepatří.

Když je klient v invalidním důchodu, je pojistitelný?

Vždy záleží na konkrétním případě, ale obecně je samozřejmě pravděpodobnost velmi nízká. Lepší pojistitelnost může být např. u lokalizovaných omezení typu ztráta zraku/končetiny, které nejsou výsledkem chronické nemoci, ale např. úrazu nebo vrozené vady. Naopak invalidita způsobená chronickým onemocněním typu diabetes, roztroušená skleróza, artritida apod. bude fakticky nepojistitelná.

S invaliditou a jejím přiznáním už nějakou zkušenost máme, ale jak moc se „přiděluje“ dlouhodobá péče?

Pokud myslíte v rámci naší pojišťovny, tak výskyt odpovídá tomu, že to je mladé pojištění a ještě nemáme dostatečně velké portfolio. Toto se bude časem výrazně měnit (podobně jako u invalidity). Obecně je četnost dávek vyšší v post-produktivním věku 65+ a zde také výrazně narůstá křivka pravděpodobnosti, která je srovnatelná s invaliditou v předdůchodovém věku. Nicméně ani ve 50 - 64 není riziko vyloučené, byť má nižší pravděpodobnost.

Zajímá nás, jakým způsobem se toto riziko bude dát nárokovat? Přes formulář? A co musí být podkladem k jeho přiznání?

Ano v této chvíli zatím přes formulář. Do budoucna bude i online. Rozhodující bude přiložit lékařské zprávy a rozhodnutí o přidělení příspěvku na péči daného stupně.

Proč je o dlouhodobé péče podmínkou plnění u Vás přežití 180 dnů od nepříznivého zdravotního stavu oproti plnění u rizika bezmocnosti?

Protože cílem je poskytnout atraktivní plnění za rozumnou cenu. Klientům, kteří skutečně budou vyžadovat dlouhodobější péči. Pokud bychom plnili i případy, kdy klient má příspěvek na období několika měsíců těsně před smrtí, tak to bude znamenat výrazně vyšší cenu.

Když budu chtít zohlednit poměr cena/výkon, v jakém věku je ideální při vašem modelu pojistné matematiky klienta pojistit právě na soběstačnost? Chápu, že čím mladší vstoupím do tohoto pojištění, tím to bude levnější. Na druhou stranu je největší riziko až mezi 70-80 lety, což znamená, že bych přeplatil více díky délce pojištění.

Velice těžké odpovědět, ale vzhledem k tomu, že ve vyšším věku se zvyšuje pravděpodobnost zdravotních komplikací, které ovlivní pojistitelnost, tak určitě věk 50-55 je věk, kde dává obecně smysl nejpozději o tomto krytí uvažovat. Samozřejmě závisí na kompletní analýze finanční situace klienta. Považujeme za vhodný segment k oslovení klienty v rozmezí 45-55 let.

Když jste produkt tvořili, myslelo se i na to, že si lidé mohou stejné prostředky měsíčně odkládat a zhodnocovat = vytvořit si vlastní rezervu a být taktéž zajištěný a když se nic nestane, tak peníze využit jinak?

Ano, samozřejmě. Obecně pojištění díky solidaritě vyžaduje na zajištění stejné částky mnohem menši pojistné než adekvátní investice a je k dispozici krytí okamžitě. U investice je zase výhoda, že prostředky mám vždy k dispozici. Oba dva principy se doplňují. Je to stejné jako pojištění vs. investice v produktivním období. Samozřejmě pokud někdo má k dispozici křišťálovou kouli a ví, jestli dojde k pojistné události má volbu mnohem jednodušší :-)

Líbila by se mi verze pouze pro 3. a 4. stupeň, ale s možností vyšší pojistné částky. Je myslím dost klientů, kteří budou mít na úhradu pojistného, ale nebudou mít možnost starat se o své blízké doma. Zároveň budou muset z důvodu kapacity využít neregulovaný subjekt pro péči, a tedy hradit více...

Pokud bude větší poptávka, tak rádi v budoucnu nabídneme i vyšší pojistné částky.

Pokud budu platit oběma rodičům a nedostanou se do fáze ztráty soběstačnosti, peníze zůstanou pojišťovně? :-)

Ano a rozdělí se mezi ty, kteří neměli takové štěstí a krytí potřebovali :-). To je obecný princip pojištění u jakéhokoli rizika.

Co když se do budoucna změní státní systém dlouhodobé péče?

Ano to je velmi pravděpodobné. Proto máme v produktu uvedeno, že při změně držíme stávající podmínky platné v době uzavření smlouvy, aby klient měl jistotu, že to co si uzavřel je to, na co bude mít nárok. Bude potom na klientech, jestli budou preferovat nové nebo stávající podmínky.

Od kdy bude prodloužena hranice vstupního věku a do kolika? Nyní je v kalkulačce do 65 let.

Od 1.12. bude max. vstupní věk zvýšen na 70 let.

Jaká je čekací doba u tohoto rizika?

3 měsíce.

Může si smlouvu sjednat člověk který již má diagnostikovanou např. roztroušenou sklerózu? Je mu v tuto dobu 40 let, ale do budoucna možná hrozí dlouhodobá péče.

Bohužel z již diagnostikovanou roztroušenou sklerózou je vstup velmi nepravděpodobný.

Proč říkáte, že jste jediní, kdo kryje toto riziko, když ČPP má roky připojištění závislosti na dlouhodobé péči?

Kombinace vazby na stávající sociální systém a trvání do věku 80 ti let. Jinak s tímto krytím navazujeme na produkt, který jsme nabízeli ještě v rámci Aegon, ale nyní je s novými podmínkami a v rámci čistě rizikového pojištění.

Jaká je doba přežití?

Od přiznání příspěvku na péči je ve většině případů do 10 let. V prezentaci je znázorněn odhad v grafu, kde je patrném že se doba přežití - střední délka života - mění (snižuje) s rostoucím věkem.

Poslední dotaz... Když jste tvořili riziko soběstačnosti, jakého klienta jste si představovali? Jaká je ideální a přesná cílovka tohoto rizika z vašeho pohledu?

Klient 45+, sám zkušenost s péčí o vlastní rodiče/prarodiče.

 

11.11.2020

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov