Přeskočit na: Obsah

Jaké novinky nás čekají od 1. 3. 2021 u NN Orange Risk?

Neustále se snažíme posouvat naše služby a produkty tím správným směrem. Přečtěte si o novinkách, které jsme připravili v produktu NN Orange Risk.

Od 1. 3. 2021 pro vás máme dvě zásadní vylepšení, která se zaměřují na pojištění pro případ smrti. A o co se konkrétně jedná?

  1. U hlavního pojištění pro případ smrti (SMTV-P1R) snižujeme povinnou minimální pojistnou částku pro dospělou pojištěnou osobu. Z 50 000 Kč klesne na 30 000 Kč.
  2. Nově nabídneme našim klientům připojištění smrti s kratší dobou trvání (SMTK-P1R). Jedná se o zcela nové připojištění s konstantní pojistnou částkou, u kterého je možné nastavit kratší pojistnou dobu než u povinného hlavního pojištění smrti s konstantní pojistnou částkou (SMTV-P1R). Níže uvádíme příklad, v jakých situacích se může nový tarif hodit.

Máme klienta ve věku 45 let, který má školou povinné děti a splácí hypotéku. Sjednáváme mu pojištění pro případ smrti včetně pojištění dlouhodobé péče. Z toho důvodu nastavíme konec pojištění až v 80 letech. Pro případ smrti si přeje být pojištěn na 2 miliony, ale nechce platit za tak vysokou pojistnou částku až do 80 let, jelikož nejpozději po 20 letech bude již hypotéka splacená a děti dávno dospělé.

Tato úprava klientovi umožňuje přizpůsobit pojistnou ochranu svým budoucím potřebám. Nemusí mít vysokou pojistnou částku na hlavním tarifu až do vysokého seniorského věku, kdy je pojistné za riziko výrazně vyšší. Tato kombinace má pozitivní dopad do celkové ceny za smlouvu.

Parametry nového připojištění smrti s kratší dobou trvání:

  • vstupní věk: 15 až 70 let,
  • maximální výstupní věk: 79 let,
  • konstantní pojistná částka,
  • minimální pojistná částka: 100 000 Kč,
  • maximální pojistná částka: neomezeno (dle FUW pravidel),
  • připojištění je volitelné, je dostupné pro prvního i dalšího pojištěného,
  • je zahrnuto do programů Fit,
  • pojistná částka nového tarifu se započítává do celkové pojistné částky pro případ smrti; řídí se shodnými pravidly z hlediska MUW, FUW jako ostatní tarify pro případ smrti.

Věříme, že vám tyto novinky umožní ještě lépe vyjít vstříc potřebám vašich klientů a udělají vám všem radost. Pro více informací se neváhejte obrátit na svého KAMa.

Váš tým NN

01.03.2021

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov