Přeskočit na: Obsah

Jarní novinky u produktu NN Orange Bonus

Přesně po měsíci od spuštění novinek u NN Orange Risk a Invest jsme upravili i náš produkt NN Orange Bonus. Kde nově najdete kratší čekací doby, zvýšené limity pro medicínské a finanční oceňování, připojištění pracovní neschopnosti od 61. dne a mnoho dalšího.

Zkrácení čekací doby a nové připojištění pracovní neschopnosti od 61. dne

U NN Orange Bonus dochází k několika změnám v oblasti pojistného krytí. Jednou z těchto změn je zkrácení základní čekací doby ze 3 měsíců na 2 měsíce. Pro invaliditu a nově pro pracovní neschopnost a dlouhodobou péči (LTC) se neuplatňuje čekací doba při srdečním infarktu ani mozkové mrtvici.

Dále je nově možné sjednat připojištění pracovní neschopnosti od 61. dne (PN61-P1U) s maximální délkou plnění až 730 dní. Připojištění není možné kombinovat se stávajícím tarify PN – klient si na smlouvě zvolí řešení, které mu nejlépe vyhovuje

Zvýšení MUW a FUW

Vylepšení se týká zvýšení limitů pro medicínské a finanční oceňování, což usnadní sjednání potřebného zajištění pro případ nenadálých životních událostí.

Věk Výpis ze zdravotní dokumentace (VZD): pro pojistnou částku vyšší než Lékařská prohlídka a VZD: pro pojistnou částku vyšší než
do 45 let včetně 7 000 000 Kč 8 500 000 Kč
46–55 let 4 000 000 Kč 5 000 000 Kč
56 let a více 2 000 000 Kč 2 500 000 Kč

Limity úrazových tarifů se rovněž navyšují o milion korun (nově 4 a 7 milionů).

Zmírnění limitů a požadavků na soulad pojistných částek s příjmem

Zmírnily se také požadavky na soulad pojistných částek s hrubým příjmem u denního odškodného úrazu a pracovní neschopnosti. Pro pojistné částky převyšující 600 Kč/den stačí nově nižší hrubý příjem.

Například:

Pro pojistnou částku (Kč) Minimální hrubý příjem (Kč) Minimální hrubý příjem (Kč)
800 75 000  65 000 
1 000  90 000  75 000 

2 000

115 000

100 000

V oblasti pojištění invalidity 1. stupně došlo k významné změně. Pojistná částka, od které je požadován minimální hrubý příjem, se posouvá až na 3 000 001 Kč. Pro pojistné částky sjednané nad touto hranicí se navíc zmírňují požadavky na odpovídající příjem - nově je požadovaný příjem zhruba o 20 až 30 % nižší. Tento krok přinese klientům možnost sjednání vyšší pojistné částky bez nutnosti splnění vysokých požadavků na příjem.

Připojištění dlouhodobé péče bez přednastavených hodnot

V oblasti dlouhodobé péče je možné zadat požadovanou pojistnou částku obdobným způsobem jako u jiných rizik, již nebude nutné vybírat z předem stanovených hodnot. V případě zvolení doplňkového připojištění druhého stupně dlouhodobé péče se pojistná částka automaticky dopočte.

Vylepšení progrese připojištění TNÚ PREMIUM – nově startuje už na 15 %

Navyšujeme progresi v pásmu pro tělesné poškození od 15 do 24 %. Nově tedy progrese připojištění trvalých následků PREMIUM začíná již na 15 % tělesného poškození.

Další vylepšení

Další vylepšení spočívají:

  • v plnění za úrazy v souvislosti s duševním onemocněním
  • v umožnění převodu čekací doby od konkurence i pro připojištění pracovní neschopnosti a ošetřování dítěte.
  • Ve zmírnění omezení pro výplatu pojistného plnění v případě krátkodobé (maximálně 2měsíční) nezaměstnanosti u připojištění pracovní neschopnosti.

Změny na stávajících smlouvách NN Orange Bonus

  • Nové MUW a FUW limity při změně pojistné částky nebo přidání připojištění – již jsou v platnosti
  • Nový tarif pracovní neschopnosti s výplatou od 61. dne – dostupné pro změny zhruba měsíc od spuštění novinek
  • Větší variabilita při nastavení dlouhodobé péče LTC – dostupné pro změny zhruba měsíc od spuštění novinek

Zmírnění výluk a zkrácení čekací doby budou platit zpětně i pro existující smlouvy NN Orange Bonus.

V případě dotazů či nejasností prosím kontaktujte svého KAMa. 

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov