Přeskočit na: Obsah

Nejvýhodnější cena pojištění NN Orange už jen do konce listopadu

Využijte listopadu k sjednání NN Orange a získejte tak pro klienta nejvýhodnější možnou cenu. Má nejen možnost využít naší kampaně. Navíc je pro nás klient do konce listopadu o rok mladší, než bude od prosince. Listopad je tedy nyní ideální měsíc na uzavření smlouvy z pohledu ceny.

Smlouvy uzavřené v prosinci budou mít pojistné počítáno na vstupní věk klienta v roce 2023. Je to dáno technickým počátkem pojištění, od kterého se vypočítává a také hradí první pojistné. Jde vždy o 1. den následující po počátku pojištění. Pro smlouvy uzavřené od 1.  prosince je proto technický počátek pojištění 1. 1. 2023.

Doporučujeme proto uzavřít co nejvíce smluv klientům tak, aby technický počátek připadl ještě na 1. prosince a pojistné tak bylo co nejpříznivější.

Pozor na technický počátek smlouvy na přelomu roku

Pokud sjednáváte smlouvu zaplacením pojistného (eSign) s modelací vytvořenou v listopadu nebo dříve, je nutné provést úhradu prvního pojistného nejpozději 28. 11. 2022 tak, aby celkové pojistné ze smlouvy bylo připsáno na účtu pojišťovny do konce listopadu 2022. V období od 27. 11. do 30. 11. 2022 je možné pro sjednání smlouvy využít 2D podpis, kde zaplacení pojistného je standardním způsobem.

V případě sjednání smlouvy NN Orange zaplacením je totiž datem podpisu smlouvy den připsání první platby na účet pojišťovny. Pokud by bylo pojistné připsáno až v prosinci, bude mít smlouva technický počátek k 1. lednu 2023. V takovém případě však již bude klient pro účely výpočtu pojistného o rok starší, a tedy s vyšší cenou pojistného krytí. Kalkulačka pro poradce Stela 2.0 Vás na tuto skutečnost a potřebu platbu klienta uspíšit upozorní.

Akce hypotéka pro NN Orange Risk je stále v platnosti

Smlouvy se základním pojistným nad 1500 Kč měsíčně sjednávané pro zajištění hypotéky mohou získat vyšší slevy, celkem tedy až 25 % za výši pojistného. Týká se hypoték uzavřených max. před 5 lety, anebo refinancovaných nebo s refixací sazby v posledních 5 letech. Vyšší sleva pak platí po celou dobu trvání smlouvy bez ohledu na to, zda hypotéka pokračuje nebo byla splacena.

Co k tomu potřebujete?

Stačí zakliknout „Zvýhodnění pro klienty s hypotékou“ v kalkulačce Stela 2.0, anebo využít přímo pomocnou kalkulačku NN Zajištění hypotéky.
Následně je třeba doložit kopii smlouvy o hypotečním úvěru uzavřené, refinancované nebo refixované nejdéle před 5 lety.

04.11.2022

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov