Přeskočit na: Obsah

Novinky NN Orange v rizikových skupinách podle povolání

Snižujeme rizikové přirážky u vybraných povolání.

Úpravy se týkají níže uvedených povolání při jejich zařazení do rizikové skupiny. Zpřesnili jsme jejich definice, aby lépe vystihovala charakter a rizikovost práce, kterou klienti skutečně vykonávají.

Obecné zásady pro zařazení pojištěného do rizikové skupiny:

  • Detailní seznam pracovních a volnočasových činností je uveden v kalkulačním nástroji používaném pro sjednání pojištění.
  • Není-li povolání pojištěného v tomto seznamu na webu uvedeno, NN určí zařazení do rizikové skupiny individuálně na základě informací poskytnutých pojištěným při sjednávání pojistné smlouvy.
  • Pokud pojištěný provozuje současně více pracovních činností nebo více volnočasových činností, je pro zařazení do rizikové skupiny rozhodující:
    pro pracovní činnosti – činnost s vyšším rizikem, pokud nejméně jedna z činností pojištěného patří do rizikové skupiny 3, nebo 4, nebo UW; v případě činností patřících do rizikových skupin 1 a 2 je rozhodující především činnost podle pracovního úvazku, v případě rovnosti se bere činnost s vyšším rizikem.
    pro volnočasové činnosti – činnost s vyšším rizikem.
  • Pokud pracovní a volnočasová činnost pojištěného neodpovídá stejné rizikové skupině, zohlední se vyšší z nich.
  • Jakákoli změna pracovní či volnočasové činnosti je nutná bez zbytečného odkladu oznámit, jinak může dojít k poměrnému snížení pojistného plnění. 

Věříme, že tento krok, který jde vstříc naší strategii uplatňovat individuální přístup k riziku, bude pro vás přínosem.

Pro bližší informace se neváhejte obrátit na svého KAMa nebo Kontaktní centrum NN na čísle 244 090 406.

Váš tým NN
 

19.04.2021

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov