Přeskočit na: Obsah

Novinky produktu NN Orange Bonus od 1. 12. 2021

Životní pojištění NN Orange Bonus také prošlo vylepšením. Novinky zavedené nedávno na rizikovém životním pojištění jsou nyní dostupné pro oba produkty naší nové řady NN Orange. Navíc dochází k dlouho očekávané výměně finančních fondů.

1. Nové fondy od NN Investment Partners

Hlavní výhodou nových fondů jsou nízké poplatky pro klienta. Fondy spravuje NN Investment Partners B.V. jednající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu NN Investment Partners B.V., Czech Branch Fond NN (L). Dynamická strategie splňuje kritéria udržitelnosti a odpovědného investování (ESG kritéria) a přináší tak dobrý pocit s atraktivním výnosem.

Tři investiční strategie:

NN51 Konzervativní strategie

Alokace aktiv 75 % dluhopisy, 25 % akcie
Podkladovými aktivy jsou: 25% fond NN (L) International Czech Bond (ISIN: LU1085912398) 25 % NN (L) International Czech Short Term Bond (ISIN: LU1104520553) 50 % fond NN (L) Patrimonial Balanced (ISIN: LU1095486269)

NN52 Vyvážená strategie

Alokace aktiv 50 % dluhopisy, 50 % akcie
Podkladovými aktivy jsou: 60 % fond NN (L) Patrimonial Balanced (ISIN: LU1095486269) 20 % fond NN (L) International Czech Bond (ISIN: LU1085912398) 20 % fond NN (L) International Central European Equity (ISIN: LU1086912471)

NN53 Dynamická indexová strategie

Alokace aktiv 100 % akcie
Strategie je založená na fondu NN (L) Enhanced Index Sustainable Equity (ISIN: LU2190625595) investujícím do globálně diverzifikovaného portfolia akcií společností, které jsou součástí indexu MSCI World. Dynamická indexová strategie si klade za cíl investovat do akcií společností, které splňují naše kritéria z hlediska udržitelnosti.

2. Připojištění denního odškodného upravené pro segment 60+ s trváním až do 80 let věku

Vstupní věk 60 až 70 let, výstupní věk až 80 let. Obsahuje téměř 400 vybraných diagnóz pro tento věkový segment, např. všechny zlomeniny, ale i jiné vážnější úrazy. Pojistná částka 500 Kč bez vazby na příjem, možné až 2 000 Kč při odpovídajícím příjmu (případný důchod se do příjmu nezapočítává). Rizikové skupiny se prakticky nerozlišují – pracovní činnost vždy první riziková skupina (RS1); sportovní činnost je třeba individuálně posoudit pouze bojové a adrenalinové sporty (RS4 nebo UW); ostatní sporty vždy RS1.

3. Posunutí výstupního věku do 80 let u smrti úrazem (SMUR-P1U) a trvalých následků úrazu od 10 % (TN10-P1U)

Další možnost rozšířit pojistnou ochranu pro vyšší věkový segment klientů např. jako doplněk k pojištění dlouhodobé péče. Nově je možné i toto připojištění sjednat až do věku 80 let.

4. Opce – právo zvýšení pojistné částky o 30 % při vybraných životních událostech bez UW

Týká se připojištění Smrt; Invalidita 1., 2., 3., 4. stupně; Závažná onemocnění; Závažné zdravotní následky; ZO Plus pro ženy 

Vybrané životní události:

  • První práce
  • Hypotéka
  • Svatba
  • Narození dítěte
  • Ovdovění

Při každé vyjmenované životní události je možné využít k navýšení pojistné částky stávajícího pojištění bez zkoumání zdravotního stavu. Pouze při narození dítěte lze uplatnit i opakovaně.

Jedna událost: až o 30 % z aktuální pojistné částky, max. však o 500 000 Kč

Celkově během trvání smlouvy: až o 100 % z původní částky, max. o 1 000 000 Kč

Kdy lze uplatnit: po 6 měsících po počátku, nejpozději před 10. výročím a do 50 let věku pojištěného; vždy však nejpozději do 6 měsíců od relevantní životní události Opce je automaticky a bezplatně zahrnuta v pojistné smlouvě. Při jejím využití se samozřejmě adekvátně navýší pojistné.

5. Rozšíření krytí u dospělých o doprovod dítěte u připojištění hospitalizace

Pojistnou událostí kromě hospitalizace pojištěného je nově také pobyt pojištěného v nemocnici jako doprovod při hospitalizaci nezletilého dítěte. Hospitalizace je nově také z důvodu dárcovství orgánů pojištěným. Při pobytu v rehabilitačním centru, pokud navazuje na primární hospitalizaci, je nově definováno, že může být pauza až 14 dní.

6. Navýšení počtu dní u 16 diagnóz připojištění denního odškodného při úrazu od 3 dní

Další úpravy:

  • Úprava režimu smluv s příspěvkem zaměstnavatele – nelze kombinovat s nedaňovými riziky.
  • Odstranění možnosti předčasně snížit PČ u hlavního tarifu.
  • Zvýšení min. PČ u hlavního tarifu na 30 000 Kč (z dnešních 10 000 Kč).
  • Modelace – místo „N“ se bude zobrazovat „(záporná hodnota) N“ .
  • Vyšší limit pojistné částky pro cizince mimo EU s pobytem v ČR do dvou let u připojištění trvalých následků úrazu od 1 %, od 10 % a PREMIUM – Pojistná částka navýšena na 1 000 000 Kč (z původních 500 000 Kč), platí v součtu pro jednu osobu ze všech uvedených typů připojištění trvalých následků.

01.12.2021

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov