Přeskočit na: Obsah

Podzimní novinky NN Orange Risk

Na základě vašich zpětných vazeb jsme provedli řadu vylepšení u životního pojištění NN Orange Risk. Věříme, že díky tomu bude vám i vašim klientům sloužit náš produkt zase o kus lépe. Co se tedy změnilo?

 

Pojištění k hypotéce a úvěru

Přibylo nové připojištění smrti nebo invalidity 2., 3. stupně

 • Je určeno především k poskytnutí pojistné ochrany po celou dobu trvání hypotéky – jako balíček tzv. na první riziko.
 • Podmínkou je vstupní věk 15 až 65 let, výstupní věk je 70 let.

Pojistnou ochranu je možné doplnit díky volitelnému připojištění invalidity 1. stupně

 • I zde platí princip „na první riziko“ – pojistná částka základního balíčku se snižuje o hodnotu vyplaceného pojistného plnění za 1. stupeň invalidity.
 • Podmínkou je vstupní věk 15 až 60 let, výstupní věk je 65 let.

 

Závažná onemocnění

Zvýšili jsme pojistné plnění při středním stupni závažných onemocnění na 100 % pojistné částky

 • Nabízíme novou variantu připojištění závažných onemocnění ZOR4-P1R s rozšířeným krytím pro diagnózy rakoviny, mrtvice a roztroušené sklerózy středního rozsahu. V těchto případech bude klientovi vyplaceno 100 % z pojistné částky (místo 50 % u současné varianty).
 • V nabídce jsou připojištění ZOR4-P1R i ZON4-P1R a klient si zvolí variantu podle svých potřeb.
 • Podmínkou je vstupní věk 15 až 70 let, výstupní věk je 75 let.

Došlo ke zjednodušení a zmírnění definic u závažných onemocnění

 • Do seznamu závažných zdravotních následků jsme doplnili trvalou urostomii.
 • U diabetu dětí jsme odstranili jakékoliv požadavky na dobu trvání nemoci.
 • Celkově jsme zjednodušili některé definice onemocnění, např. u mrtvice nebo srdečního infarktu.

 

Dlouhodobá péče

 • Zvedli jsme maximální měsíční rentu v případě potřeby dlouhodobé péče LTC4 na 50 000 Kč.
 • Dále jsme zvýšili výstupní věk na 85 let.
 • Nově je možné sjednat pojištění i pro další pojištěné na smlouvě.

 

Pracovní neschopnost

 • Maximální doba výplaty z pracovní neschopnosti se v případě sjednání i doplňkového připojištění pracovní neschopnosti PLUS zvýšila na 730 dní.
 • Plnění je nově v případě doplňku PLUS již od 1. dne, tedy i za prvních 28 dní (odpadá podmínka minimální délky pracovní neschopnosti 57 dní; nyní standardně 29 dní).
 • Nové označení tarifu: PNPL-P2R (nahrazuje PNPL-P1R).
 • Za pojistnou událost lze považovat i pracovní neschopnosti z důvodu organické duševní poruchy. Pouze však v případě, že nevznikla na základě opakovaného používání alkoholu, psychotropních či jiných návykových látek.

 

Doba trvání u vybraných připojištění se prodloužila až do 85 let

Díky pokrokům v medicíně a zdravějšímu životnímu stylu žijeme o 4 roky déle, než tomu bylo před 20 lety. Na tuto pozitivní změnu reagujeme zvýšením výstupního věku u těchto připojištění:

 

 

Dětská připojištění

 • Péče o nemocné dítě je nejen fyzicky a psychicky náročná, ale také může znamenat opravdu citelný zásah do rodinného rozpočtu. Proto jsme posunuli limity u připojištění závažných onemocnění a invalidity dítěte.
 • Zároveň jsme u vybraných onemocnění navýšili počet dní, za které vyplácíme pojistné plnění.

 

Další vylepšení

 • Zmírnili jsme čekací dobu pro pojištění nemoci a rozšířili výjimku na neuplatnění čekací doby v případě pojistné události způsobené mrtvicí a srdečním infarktem.
 • Dále pro vás upravujeme pomocnou kalkulačku NN Zajištění hypotéky tak, aby obsahovala nová připojištění určené pro její zabezpečení – nový balíček na 1. riziko.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svého KAM.

15.09.2022

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov