Přeskočit na: Obsah

Podzimní novinky NN Orange Risk

Rizikové životní pojištění NN Orange Risk je na trhu déle než rok. Těší nás, že za i tak krátkou dobu slaví nemalé prodejní úspěchy. A proto si zaslouží další vylepšení. S radostí vám představujeme podzimní novinky.

Všechny novinky jsou platné od 1. 10. 2021 a je možné je nabídnout i stávajícím klientům NN Orange Risk (podrobnější informace níže). Můžete se těšit na tato vylepšení:  

 1. Navyšujeme slevy za výši pojistného o 5 % 
  •    Zvýhodnění platí pro smlouvy NN Orange Risk uzavřené od 1. 10. do 31. 12. 2021 s pojistným nad 1 500 Kč.
  •    Smlouvy nově mohou získat až 25% slevu, jak je uvedeno v této tabulce:
   

  •    Vyšší sleva bude platit po celou dobu trvání smlouvy, tedy i při jakýchkoli změnách v budoucnu. Například: Původní pojistné 1 300 Kč,
  po 5 letech navýšeno na 1 600 => bude platit sleva 20 % (místo standardní slevy 15 %).

 2. Až 8 mil. Kč bez finančního dotazníku při sjednání NN Orange Risk k hypotéce

  •    Pro smlouvy NN Orange Risk a NN Orange Bonus sjednané v období 1. 10. – 31. 12. 2021 s využitím kalkulačky NN Hypotéka nebude požadován finanční dotazník ani doložení příjmu pojištěného při pojistné částce až 8 mil. Kč (standardně až 6 mil. Kč) pro rizika smrti, invalidity 3. a 2. stupně a závažných onemocnění. 

  Standardní podmínky pro získání této výjimky díky NN Hypotéce jsou:
       1.    Výjimku lze uplatnit maximálně do 6 měsíců ode dne uzavření hypotečního úvěru.
       2.    K pojistné smlouvě je třeba přiložit:
              a.    Kopii smlouvy o hypotečním úvěru, popř. jiné potvrzení úvěrové banky, které prokazuje výši úvěru, úrokovou sazbu a dobu trvání úvěru.
              b.    Modelaci Hypotéka vytvořenou kalkulačkou NN Zajištění hypotéky v souladu s parametry hypotečního úvěru. To znamená, že je shodně s úvěrem nastavena:
  •    úroková sazba
  •    výše úvěru
  •    doba splatnosti úvěru
  Pozn.: Dojde-li ke změně podmínek hypotéky (např. částečná splátka úvěru, refixace), je nutné o této skutečnosti NN informovat a dohodnout nová pravidla výjimky.

  NN potvrdí výjimku z posuzování souladu pojistné částky s příjmem pojištěného na pojistce.  

  Při případné pojistné události po dobu trvání hypotéky nebude NN posuzovat soulad pojistné částky a příjmu pojištěného. Tato výjimka z posuzování příjmu při pojistné události se vztahuje na tarify připojištění invalidity 1. stupně a pracovní neschopnosti uvedené v modelaci Hypotéka, a to až do výše následujících pojistných částek:

 3. Připojištění denního odškodného vybraných úrazů určené pro věkový segment 60+ bude možné sjednávat až do 80 let
  •    Určeno klientům ve věku 60 – 70 let.
  •    Pojistná částka až 500 Kč bez vazby na příjem, při dostatečném příjmu může být až 2 000 Kč.
   
 4. Zavádíme opce na zvýšení pojistných částek bez posuzování zdravotních a finančních rizik (UW)
  •    Týká se: pojištění a připojištění smrti, invalidity pro všechny stupně (1. až 4.) a závažných onemocnění se závažnými zdravotními následky.
  •    Při definovaných životních událostech (viz tabulku níže) bude možné bez zkoumání zdravotního stavu navýšit pojistnou částku – v případě jedné události až o 30 % z aktuální pojistné částky (max. o 500 000 Kč), v případě více životních událostí až o 100 % z původní částky (max. o 1 000 000 Kč).
  •    Opce může být uplatněna vícekrát z různých důvodů, narození dítěte lze jako důvod uplatnit i opakovaně.
  •    Požádat o opci lze nejdříve 6 měsíců od počátku smlouvy a nejpozději před 10. výročím smlouvy (a do 50 let věku klienta).
  •    Doložit danou životní událost je třeba do 6 měsíců od jejího vzniku.

   
 5. U připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu od 10 % prodlužujeme výstupní věk až do 80 let – v případě trvalých následků se pojistné zvyšuje na 15 Kč za 100 000 Kč pojistné částky, pokud je výstupní věk 76 až 80 let; v případě smrti úrazem je cena nezměněna.
   
 6. U připojištění hospitalizace rozšiřujeme krytí u dospělých o další důvod: doprovod a pobyt s hospitalizovaným dítětem v nemocnici.
  •    Hospitalizace může vzniknout z důvodu nemoci, úrazu a nově i dárcovství orgánů pojištěným.
  •    Hospitalizací je i pobyt v rehabilitačním centru, pokud navazuje na hospitalizaci (nově definováno, že pauza může být až 14 dní).
   
 7. Navyšujeme počet dní u denního odškodného úrazu od 3 dnů u 16 frekventovaných diagnóz (viz tabulku níže):

 

Uvedená vylepšení se týkají i starších smluv NN Orange Risk. Novinky uvedené v bodu 1 a 3 (nový tarif, prodloužení výstupního věku) budou moci stávající klienti využít formou změny pojistné smlouvy. Opce a rozšíření pojistného krytí v připojištění hospitalizace a denního odškodného úrazu budou automaticky platit i pro stávající smlouvy NN Orange Risk na základě veřejného příslibu.

 

Upravené pojistné podmínky a produktovou kartu naleznete ve Stele 2.0: https://stela20.nn.cz/.

Nenechte si ujít ani speciální díl podcastu Fresh Orange, ve kterém Petr Němeček probírá zásadní podzimní novinky s Michalem Korejsem. Poslouchejte na https://beorange.me/novinky.

Věříme, že vám tato vylepšení umožní ještě lépe vyjít vstříc potřebám vašich klientů a udělají vám všem radost. Pro více informací se neváhejte obrátit na svého KAMa nebo Kontaktní centrum NN na čísle 244 090 406.

Váš tým NN
 

30.09.2021

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov