Přeskočit na: Obsah

Dejte pozor na termín platby prvního pojistného při sjednání zaplacením

Upozorněte prosím své klienty, kterým v listopadu sjednáte smlouvu NN Orange ve Stele 2.0 v režimu sjednání smlouvy zaplacením s počátkem pojištění v letošním roce, že je třeba zaplatit první pojistné nejpozději 26. listopadu 2021.

Technický počátek smlouvy

Technický počátek smlouvy je totiž vždy stanoven až na 1. den následujícího měsíce. V případě sjednání smlouvy zaplacením je datem podpisu smlouvy den připsání prvního pojistného na účet pojišťovny. Pokud by bylo pojistné připsáno až v prosinci, bude mít smlouva technický počátek k 1. lednu 2022. V té chvíli již bude klient pro výpočet pojistného o 1 rok starší a tedy s vyšší cenou pojistného krytí. Doporučujeme proto odeslat první pojistné co nejdříve, nejpozději však 26. 11. 2021. Smlouva může být akceptována s nastaveným pojistným a pojistným krytím pouze v případě, že první pojistné bude připsáno na účet pojišťovny do konce listopadu.

Pokud nelze první platbu stihnout včas

Pokud nelze stihnout zaplacení do uvedeného data, doporučujeme:

a) návrat do modelace a odložit technický počátek pojištění na 1. 1. 2022. Tento technický počátek totiž odpovídá platbě po uvedeném datu. Tím bude zohledněn vyšší (technický) věk pojištěných osob při výpočtu pojistného a vytvořena odpovídající modelace ke smlouvě – vyhnete se tak zaslání úpravy pojistné smlouvy (ÚPS).

b) uzavřít smlouvu klasickou cestou tiskem ze Stela 2.0. s podpisem klienta. Pokud bude smlouva doručena na centrálu NN do konce listopadu, nebude mít pozdější platba vliv na cenu.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Oddělení podpory prodeje nebo na vašeho Key account manažera.
Vaše NN

12.11.2021

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov