Přeskočit na: Obsah

Přichází NN Orange Bonus, seznamte se prosím

Představujeme nové investiční životní pojištění NN Orange Bonus, které nahrazuje pojištění NN Blue a přináší řadu vylepšení.

Souhrn novinek a vylepšení:

1. Invalidita

 • Nová, srozumitelnější konstrukce invalidity 1., 2. a 3. stupně.
 • Vždy jednorázová výplata pojistného plnění (nově bez časového testu).
 • U invalidity 1. stupně nezkoumáme soulad s příjmem až do PČ 2 mil. Kč.
 • Samostatné připojištění bezmocnosti – 4. stupeň invalidity

2. Dlouhodobá péče LTC

 • Změna konstrukce: samostatně lze sjednat III. a IV. stupeň na stejnou PČ (nově už od 5 000 Kč), II. stupeň je jako volitelný doplněk.
 • Čekací doba nově jen 3 měsíce.

3. Závažná onemocnění

 • Komplexní řešení pro rakoviny – nově od velmi mírných forem – rozšíření krytí dalších rakovin in situ s pojistným plněním 12,5 % PČ.
 • Transplantace – nově plnění již při zařazení na oficiální seznam osob čekajících na transplantaci.
 • Prodloužení max. výstupního věku až do 70 let.
 • Zkrácení doby přežití na 14 dní.

4. Trvalé následky úrazu

 • Nová varianta progrese až 1 000 % - varianta PREMIUM.

5. Denní odškodné úrazu

 • Nově jsou všechny úrazy kryty v rámci jednoho tarifu s plněním již od 3 dnů.
 • Nově možnost sjednání PROGRESE.

6. Pracovní neschopnost

 • Nově jako volitelný doplněk pracovní neschopnosti PN PLUS (trvá-li neschopnost min. 57 dní, plní se i za 1.–28. den).

7. Hospitalizace

 • Prodloužena max. výplata z jedné diagnózy na 730 dnů.
 • Nově bez čekací doby (kromě případů souvisejících s těhotenstvím – 8 měsíců).

8. Vylepšená nabídka pojištění pro děti

 • Nově Závažná onemocnění dětí do 26 let věku, pojistné krytí rakoviny shodné jako u dospělých.
 • Ošetřování dítěte – doplněn seznam nemocí s fixní výplatou pojistného plnění:
  např. neštovice (10 dní), mononukleóza (28 dní), příušnice (7 dní), spalničky (10 dní).

K modelaci a uzavření smlouvy můžete využít aplikaci Stela 2.0.
Nově bude možno vytvářet modelaci a generovat smlouvu až pro 7 osob.

 • v kalkulačce i v portálu Stela 2.0
 • u všech produktů NN Orange Risk i Bonus

Upozornění: Po 1. 12. 2020 bude možné Životní pojištění NN Blue (tarif 2054) modelovat pouze pro potřeby úprav již dokončených návrhů z důvodu zdravotního hodnocení, a to pouze prostřednictvím portálu pro poradce https://stela20.nn.cz.

V případě dotazů se obraťte na svého KAMa.

Otázky a odpovědi

Dotkli jste se tématu daní. Stále považujete invaliditu 3. stupně u NN Orange Bonus za daňově uznatelné riziko, jako tomu bylo v NN Blue/dříve v Aegonu? Jak je to se 4. stupněm (bezmocností), která je nyní zvlášť? Také případně daňově uznatelné?

Ano invalidita 3. stupně zůstává daňově uznatelným rizikem. Samostatné riziko bezmocnosti (tzv. 4. stupeň invalidity) daňově uznatelné není.

Lze potom dostat mailem prezentaci?

Záznam vysílání bude k dispozici na wiki.nn.cz. Pro zprostředkování prezentace a další podrobnosti doporučujeme kontaktovat svého KAM.

Kdy budou skladem nové složky?

Tištěné materiály budou k dispozici 14. 12. Do té doby jsou k dispozici elektronické verze smluvních materiálů.

Pokud je i invalidita součástí definice životního pojištění, lze i pojistné na tuto část odečítat ze základu daně?

Je to stejné, jako doposud – invalidita 3. stupně je v NN Orange Bonus daňově uznatelná.

Chápu správně přirozenou sazbu jako flexibilní – s věkem roste cena? Jako u NN Život?

Cena (běžné pojistné) je stanoveno jako jedna částka pro celou dobu trvání pojištění. Výše strhávaného pojistného za krytá rizika sice roste, ale klient platí stále stejně. Cena (běžné pojistné) je stanoveno s předpokladem, že postačí na celou dobu trvání smlouvy při sjednaných pojistných částkách a předpokládaném vývoji fondů.  
V případě volby flexibilní varianty u NN Život platil klient postupně stále vyšší pojistné. Každý přístup je tedy jiný, což je dáno odlišným typem produktu (investičko x rizikovka).

Půjde upgradovat původní NN Život do NN Orange?

NN Život převést na NN Orange (Risk ani Bonus) bohužel možné nebude, protože se jedná dva nekompatibilní systémy. Řeší se otázka řízených konverzí, která by mohla s tímto tématem pomoci. Aktualizace NN Blue (přidání nových připojištění kromě úrazových) bude možná od začátku příštího roku.

U příspěvku zaměstnavatele musí být stále 20 % do rizik?

Ano, produkt je určen na krytí rizik, proto není možné investiční složku více akcentovat. Podmínka kontroly alespoň 20 % na rizika v prvním roce (při překročení minimálního pojistného o 25 %) zůstává beze změny.

Nahradí NN Orange Bonus NN Smart nebo půjdou tato pojištění souběžně?

Každý z produktů je určen pro jiné situace. NN Orange Bonus je produkt zaměřený na krytí rizik. Není náhradou za NN Smart, který zůstává v nabídce.

Proč jsou klesající PČ pro klienta stejně drahé jako konstantní PČ?

Kalkulačka ukazuje výši pojistného strhávaného za riziko v prvním roce, kdy je pojistná částka stejná u klesající i pevné varianty. V dalších letech zaplatí klient méně, jak se bude pojistná částka snižovat. Dopad do ceny se ale projeví na výši běžného pojistného hned na začátku.

Bonus vracíte klientovi při 10. výročí i v případě, kdy měl plnění z pojistné události – tedy není to vázané na "bezeškodní průběh"?

Ano bonus je připsán i případě, kdy byla pojistná událost. Je to skutečně věrnostní bonus a nikoli bezeškodní.

Jak jste na tom s rizikovými, resp. rekreačními sporty, jako spartan race, horské běhy?

Spartan race nebo army run je pojistitelný s přirážkou 200 % ve 2. rizikové skupině. Na stránkách pojistovna.nn.cz u informací k produktu NN Orange Bonus naleznete v sekci Dokumenty (v části Ostatní dokumenty) výčet sportů a jejich zařazení do rizikových skupin.
Pokud jde obecně o adrenalinové sporty jako horolezectví, potápění, paragliding, ty oceňujeme individuálně. I v takových případech doporučujeme vyzkoušet předocenění ve Stela20.nn.cz. Je to skutečně jednoduché, pro více info kontaktujte KAM.

To znamená že po 10 letech dostanu odkupné nebo částku, která tam je naspořená a mohu pokračovat dále ve smlouvě?

Po 10 letech se bonus připíše na podílový účet, zvýší investiční složku a smlouva pokračuje dále. Nedoporučujeme však připsanou částku brát jako „naspořenou“ a např. ji po připsání vybírat. Bonus je nedílnou součástí smlouvy, je smluvně garantován a promítá se příznivě do ceny. Pokud by tedy klient po jeho připsání udělal mimořádný výběr, může se stát, že prostředky budou chybět na pokrytí rizika ve vyšším věku a smlouva se časem dostane do akumulovaného dluhu. (To platí zejména v situaci, kdy je platba blízko úrovni minimálního pojistného.)

Vyšší hmotnost klienta je již zohledněna v pojistném, může se stát, že byste zrušili připojištění kvůli nadměrné hmotnosti?

Pokud zadáte váhu a výšku klienta, tak samotné přirážky za váhu se zobrazí v kalkulačním nástroji. Samozřejmě záleží, zda jsou k vyšší hmotnosti přidruženy další zdravotní komplikace – vše je třeba na začátku komplexně posoudit. Doporučujeme využít možnost předocenění. Každopádně ocenění zdravotních rizik (včetně případné obezity) probíhá na začátku a pokud klienta do pojištění za dohodnutých podmínek (např. s přirážkou) přijmeme, smlouva zůstává samozřejmě v platnosti i v případě zvýšení hmotnosti nebo jiného zhoršení zdravotního stavu.

Jak převést staré smlouvy Aegonu na tyto nové?

V prvním čtvrtletí příštího roku bude možnost změn (sjednávání nových připojištění kromě úrazových) dostupné pro NN Blue a postupně i pro další dříve sjednávané produkty.

Ve Stele 2.0 vidím stále i produkt NN Blue. Mohu ho také stále sjednávat?

NN Blue lze modelovat (např. pro úpravy již doručených smluv, u nichž se řeší UW), ale nové smlouvy NN Blue již nelze nyní sjednat.

Bonus vracíte klientovi automaticky? Nebo musí klient zaslat žádost?

Věrnostní bonus se připíše na účet pojištění automaticky.

Od kdy můžeme smlouvu začít dělat?

Klidně hned teď :-)

01.12.2020

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov