Přeskočit na: Obsah

Prodloužení kampaně – bonus 1 000 Kč pro nové nezletilé klienty DPS do konce roku

Prodlužujeme kampaň pro sjednávání smluv DPS nezletilým klientům do 31. prosince 2023. Pokud sjednáte smlouvu nezletilému klientovi obdrží od nás jednorázový bonus 1 000 Kč.

Vyhodnocovací období a pravidla

Akce probíhá v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky mladší osmnácti let, za kterou uzavře smlouvu DPS u NN Penzijní společnosti jeho zákonný zástupce nebo zmocněný zástupce během setkání s poradcem partnerské makléřské společnosti, a to v době konání akce.

Každý výše definovaný účastník, který v době konání akce sjedná smlouvu DPS s poradcem makléřské společnosti a splní tyto podmínky

  1. minimální výše měsíčního příspěvku 300 Kč
  2. připsání prvního příspěvku do 31. 3. 2024

získá jednorázový bonus ke své smlouvě ve výši 1 000 Kč (dále jen „odměna“), který mu bude na účet DPS připsán nejpozději do 30. 6. 2024. V případě, že účastník převede smlouvu do jiné penzijní společnosti dřív než po uplynutí 24 měsíců od data podpisu smlouvy, bude bonus stornován.

Do akce budou zařazeny smlouvy DPS uzavřené během setkání s poradcem partnerské makléřské společnosti v době konání akce, budou-li doručeny do sídla organizátora nejpozději do 31. 1. 2024 (včetně vyřízení případných intervencí) a zároveň na nich bude do 31. 3. 2024 zaevidován první příspěvek účastníka. Vyhodnocení akce proběhne do 30. 4. 2024.

Závěrečná ustanovení  

  • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu, pozastavení či zrušení akce, zejména v případě implementace právní úpravy, se kterou bude akce v rozporu.
  • Akce se mohou účastnit všichni zájemci mladší 18 let, kteří nemají dosud sjednáno doplňkové penzijní spoření.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o vyřazení účastníka z akce, v případě, že poruší stanovené podmínky tohoto bonusu. Odměna ve smyslu této akce není ze strany účastníků akce právně nárokovatelná.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu odměny v případě významné změny tržních podmínek.
  • Každý účastník akce může získat maximálně jednu odměnu.
  • Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

V případě dotazů či nejasností prosím kontaktujte svého KAMa.

29.06.2023

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov