Přeskočit na: Obsah

Prodloužení kampaně – bonus 1000 Kč pro nové nezletilé klienty DPS

Když sjednáte DPS smlouvu nezletilému klientovi s měsíčním příspěvkem minimálně 300 Kč, tak od nás obdrží jednorázový bonus 1 000 Kč. Do kdy akce platí?

Vyhodnocovací období a pravidla

Akce probíhá v termínu od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023
Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky mladší osmnácti let, za kterou uzavře smlouvu DPS u NN Penzijní společnosti jeho zákonný zástupce nebo zmocněný zástupce během setkání s poradcem partnerské makléřské společnosti, a to v době konání akce.

Každý výše definovaný účastník, který v době konání akce sjedná smlouvu DPS s poradcem makléřské společnosti a splní tyto podmínky

1)    minimální výše měsíčního příspěvku 300 Kč
2)    připsání prvního příspěvku do 30. 9. 2023

získá jednorázový bonus ke své smlouvě ve výši 1 000 Kč (dále jen „odměna“), který mu bude na účet DPS připsán nejpozději do 31. 12. 2023. V případě, že účastník převede smlouvu do jiné penzijní společnosti dřív než po uplynutí 24 měsíců od data podpisu smlouvy, bude bonus stornován.

Do akce budou zařazeny smlouvy DPS uzavřené během setkání s poradcem partnerské makléřské společnosti v době konání akce, budou-li doručeny do sídla organizátora nejpozději do 31. 7. 2023 (včetně vyřízení případných intervencí) a zároveň na nich bude do 30. 9. 2023 zaevidován první příspěvek účastníka. Vyhodnocení akce proběhne do 31. 10. 2023.

Závěrečná ustanovení  

  • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu, pozastavení či zrušení akce, zejména v případě implementace právní úpravy, se kterou bude akce v rozporu.
  • Akce se mohou účastnit všichni zájemci mladší 18 let, kteří nemají dosud sjednáno doplňkové penzijní spoření.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o vyřazení účastníka z akce, v případě, že poruší stanovené podmínky tohoto bonusu. Odměna ve smyslu této akce není ze strany účastníků akce právně nárokovatelná.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu odměny v případě významné změny tržních podmínek.
  • Každý účastník akce může získat maximálně jednu odměnu.
  • Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

05.01.2023

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov