Přeskočit na: Obsah

Za každé 3 smlouvy DPS sjednané v aplikaci NN Stela 2.0 CCS karta v hodnotě 3 000 Kč

Od 5.9. 2022 spouštíme ve Stele 2.0 nový nástroj na sjednání doplňkové penzijní spoření NN. Kromě intuitivního prostředí můžete nyní sjednávat smlouvu s využitím 2D nebo SMS podpisu.

Smlouvu klient obdrží do mailu, portálu či jí poradce klientovi může vytisknout. Přihlášení do kalkulačky DPS je stejné jako pro životní pojištění. Potřebujete tedy jen jeden chytrý nástroj na sjednání penze a životního pojištění.

V rámci této novinky opět spouštíme kampaň na podporu elektronického sjednávání doplňkového penzijního spoření. Pokud poradce brokerské společnosti uzavře v období od 5.9.2022 do 31.12.2022 minimálně 60 % smluv DPS elektronicky prostřednictvím aplikace Stela 2.0. https://stela20.nn.cz , získá odměnu v podobě tankovací CCS karty v hodnotě 3 000 Kč za každé 3 smlouvy doplňkového penzijního spoření.

Do výsledku kampaně budou zahrnuty smlouvy DPS, které budou sjednány v období od 5. 9. do 31. 12. 2022 a budou nejpozději do 31. 1. 2023 ve statusu aktivní, to znamená s 1. platbou alespoň ve výši sjednaného příspěvku a bez duplicitní smlouvy. Věk účastníka spoření k datu uzavření smlouvy bude méně než 46 let. Do kampaně nebudou započteny smlouvy z převodu transformovaného fondu NN do doplňkového penzijního spoření NN. Vyhodnocení kampaně proběhne do 20. 2. 2023. 

V rámci zachování kvality prodeje si NN vyhrazuje právo na kontrolu kvality prodeje u vybraného vzorku uzavřených smluv a záznamu z jednání. NN si vyhrazuje právo na změnu, pozastavení či zrušení akce. Akce se mohou účastnit pouze brokerské společnosti, které mají platnou Smlouvu o obchodním zastoupení a souhlasí se zapojením.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte svého Key Account Managera.

Vaše NN

02.09.2022

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov