Přeskočit na: Obsah

(Pod)zimní novinky na produktech NN Orange Bonus a NN Orange Invest

Od 19. 12. 2022 byly spuštěny novinky pro NN OB a NN OI, které již od podzimu využíváte na produktu NN Orange Risk. V tomto článku najdete přehled letošních změn na všech třech Orange produktech a informaci ohledně dostupnosti změny u starších smluv.

 

Přehled produktových změn září a prosinec 2022

  NN Orange Risk
od 14. 9. 2022 (v5)
NN Orange Invest
od 19. 12. 2022 (v2)
NN Orange Bonus
od 19. 12. 2022 (v32)
Rozšířená závažná onemocnění ZO4 – nový tarif ZOR4 ANO ANO ANO
(ZOR4-P1U)
Balíček k hypotéce – nový tarif SINB a INB1 ANO ANO NE
Aktualizovaný tarif PNPL s výplatou od 1. dne zpětně při běžné délce PN ANO ANO ANO
(PNPL-P2U)
Změna výstupního věku smlouvy a hlavního pojištění smrti do 85 let ANO ANO NE
LTC až 50 000 Kč/měsíc ANO ANO ANO
LTC pro další pojištěné osoby ANO ANO ANO
LTC do 85 let věku ANO ANO NE
Zvýšení vstupních věků
INV4 / ZON
ANO
70/70
ANO
70/70
ANO
70/70
Zvýšení výstupních věků
INV4 / ZON / TN01
ANO
75/75/80
ANO
75/75/80
ANO
75/75/80
Snížení vstupního věku připojištění invalidity dítěte na 2 roky ANO ANO ANO
Zvýšení PČ dětských připojištění (JZON, JINV) na 3 miliony ANO ANO ANO
Změkčení výluk – úraz a ztráta vědomí, organické duševní poruchy pro PN ANO ANO ANO
Vylepšení definic ZON4 a ZZNA ANO ANO ANO
Lepší definice diabetes v JZON (ZO pro děti) ANO ANO ANO
Čekací doby – infarkt a mrtvice pro pojištění nemoci (PN, JOSE = ošetřovné dítěte) ANO ANO ANO
Vyšší plnění za nemoci v rámci ošetřovného (JOSE = ošetřovné dítěte): 10 nebo 30 dní ANO ANO ANO
Další ujednání – převody čekacích dob a rozvod ANO ANO ANO
Zvýšení PČ bez zkoumání souladu s příjmem na 600
PN, DOU3, DO60
ANO
už od 1.3.2022
ANO
od zavedení 1.7.2022
ANO
Zvýšení PČ pro JOSE (= ošetřovné dítěte) a pro dětskou hospitalizaci bez zdravotního dotazníku na 600 Kč ANO
už od 1.3.2022
ANO
od zavedení 1.7.2022
ANO
Přihlédnutí k hypotéce v případě klesající INV1 a při PN do 1000 Kč ANO
už od 1.3.2022
ANO
od zavedení 1.7.2022
ANO
Vyšší limity bez FUW pro životní rizika (až 8 mil.) v případě hypotéky ANO
už od 1.3.2022
ANO
od zavedení 1.7.2022
ANO
Aktualizace výnosů a Sdělení klíčových informací (KID) fondů

NE
(není relevantní)

ANO ANO
Změna výpočtu min. pojistného1) NE
(není relevantní)
NE
(není relevantní)
ANO

1)Změna výpočtu min. pojistného u NN Orange Bonus

Minimální pojistné se od 19. 12. 2022 bude počítat podle nových výnosů a pravidel.

Důvody změny jsou následující:

  1. Pravidelná, povinná roční aktualizace výnosů fondů za uplynulé období – jako vždy na konci roku je nutné zohlednit poslední výsledky a použít platnou metodiku PRIIPs
  2. Výpočet bude vycházet z nepříznivého scénáře – důvodem je minimalizace rizika předčasného zániku smlouvy z důvodu vyčerpání podílového účtu (tzv. nepovolený akumulovaný dluh)

Z důvodu úpravy výpočtu již nebude používána a zobrazována doplňková funkce tzv. doporučeného pojistného.

Stejný způsob výpočtu minimálního pojistného bude používán i při změně smluv v eChange.

Dopady produktových změn pro existující smlouvy

Kdy budou produktové změny dostupné i pro starší smlouvy z řady Orange?

  • NN Orange Risk – již jsou dostupné v eChange
  • NN Orange Invest – v eChange budou implementovány v 1Q_2023 (produkt je v prodeji od 1. 7. 2022)
  • NN Orange Bonus, NN Blue – již jsou dostupné v eChange

Budou vylepšení formulací ve VPP, ZPP, OP dostupná i pro starší smlouvy z řady Orange?

Ano, formou veřejného příslibu zveřejněného na webu NN.
Každý z produktů má svůj vlastní veřejný příslib:

  • NN Orange Risk (číslo tiskoviny P-R-47) – již zveřejněn u produktu v části Dokumenty
  • NN Orange Invest (číslo tiskoviny P-I-47) – zveřejněn u produktu v části Dokumenty nejpozději 19. 12. 2022
  • NN Orange Bonus (číslo tiskoviny P-B-47) – zveřejněn u produktu v části Dokumenty nejpozději 19. 12. 2022

Obsah veřejných příslibů je věcně pro všechny produkty stejný, tj. obsahují všechna vylepšení provedená v roce 2022 (s jedinou výjimkou: urostomie).
V jednotlivých příslibech jsou formální rozdíly pouze v tomto:

  • u NN OI nejsou zmíněny změny obsažené od začátku prodeje v ZPP,
  • u NN OB jsou pozměněny kódy produktu na „U“ (P1U apod.).

V případě dotazů či nejasností prosím kontaktujte svého KAMa. 

19.12.2022

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov